Intervisieonderwijs masterjaar 2

Tijdens masterjaar 2 zijn er in totaal 5 intervisiebijeenkomsten.

De bijeenkomsten vinden plaats tijdens de stages interne geneeskunde, heelkunde, psychiatrie, verloskunde & gynaecologie en tijdens de stage huisartsgeneeskunde.

De data en groepsindelingen vind je op CANVAS in de course van de betreffende werkstage.

De algemene informatie over de intervisiebijeenkomsten  (reglement, inhaalbijeenkomsten, contactinformatie) ) vind je op CANVAS in de course 'Professionele Ontwikkeling masterjaar 2 M08' .