Symposiumdagen

Symposiumdagen in masterjaar 1 en masterjaar 2

Elk jaar van de masteropleiding VUmc-compas 2015 worden er voor studenten vier symposiumdagen georganiseerd. De symposia zijn ingericht rondom actuele thema’s in de gezondheidszorg met nadruk op integratie van competenties. Tijdens ieder masterjaar ben je verplicht twee volledige symposiumdagen te volgen. Indien je slechts een deel van het symposium bijwoont, wordt het symposium niet afgetekend.

Je mag de symposia in masterjaar 1 alleen volgen als je het Voorbereidend CoschaP (VCP) met een voldoende hebt afgesloten. Deelname tijdens het VCP is dus niet mogelijk. Mocht een student toch deelnemen tijdens het voorbereidend coschap, dan zal deze deelname als ongeldig worden verklaard en niet geregistreerd worden. Deelname tijdens Klinisch Trainings Onderwijs (KTO) is mogelijk, mits het niet de dag van de entreetoets betreft.

Aanwezigheid bij de symposia is onderdeel van de toets Professionele Ontwikkeling (PO).

Op onderstaande data worden de symposiumdagen masterjaar 1 in 2017-2018  georganiseerd:

  • Donderdag 19 oktober 2017
  • Donderdag 25 januari 2018
  • Donderdag 26 april 2018
  • Donderdag 28 juni 2018

Jaaragenda en informatie symposia masterjaar 1

Op onderstaande data worden de symposiumdagen masterjaar 2 in 2017-2018 georganiseerd:

  • Donderdag 21 september 2017
  • Donderdag 23 november 2017
  • Donderdag 22 februari 2018
  • Donderdag 17 mei 2018

Jaaragenda en informatie symposia masterjaar 2

De link voor registratie kun je vinden op Canvas (Course 'Professionele Ontwikkeling van het betreffende masterjaar> symposiumdagen).

De inschrijving sluit een week voor het symposium.

Als het door omstandigheden (door bijvoorbeeld stages in het buitenland) niet mogelijk is om in totaal 2 symposiumdagen tijdens het masterjaar bij te wonen, dan stuur je een mail naar master.gnk@vumc.nl, waarin je aangeeft welke symposiumdag je om welke reden niet kunt bijwonen.

Vergeet als deelnemer niet de presentielijst(en) die er voor alle onderdelen zijn te tekenen, anders wordt het symposium niet afgetekend.

Onder voorwaarden is het mogelijk om extra symposia te volgen. Hiervoor dien je zelf te regelen dat je afwezig kan zijn bij je coschap. Je kunt als extra symposia enkel symposiumdagen volgen die worden aangeboden in je eigen masterjaar of in een eerder masterjaar. Een aanvraag voor het volgen van een extra symposia mail je naar master.gnk@vumc.nl. Geef in de mail duidelijk aan in welk masterjaar je zit en welk symposia je extra wilt volgen. Vergeet niet je studentnummer te vermelden.

Het volgen van een extra symposium geeft geen recht op vrijstellingen voor aanwezigheid bij symposia in volgende masterjaren.