MD/PhD traject VUmc School of Medical Sciences


VUmc School of Medical Sciences start een MD/PhD traject waarbij gemotiveerde wetenschappelijke talenten een promotietraject (een PhD-traject) in VUmc kunnen combineren met de masteropleiding geneeskunde. VUmc behoort tot de top van de universitair medische centra in Nederland wat betreft de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek. Het doel van dit programma is om talentvolle studenten die gemotiveerd zijn om zich te verdiepen in wetenschappelijk onderzoek en die over de capaciteiten daartoe beschikken, te faciliteren in hun dubbeltraject. Een deel van het promotietraject wordt uitgevoerd tijdens de masteropleiding geneeskunde en een deel na het afstuderen.
Het MD/PhD programma is nog in ontwikkeling, maar er is al een groep studenten die gebruik maakt van de mogelijkheden die er nu zijn.

Voor wie?
Voor die student die de masteropleiding geneeskunde combineert met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in het kader van een promotietraject. Een klein aantal studenten presteert zo goed in de wetenschappelijke stage dat ze een promotietraject aangeboden krijgt. Als jij dit aanbod in het eerste jaar van jouw masteropleiding krijgt en je bent in staat en gemotiveerd om deze uitdaging aan te gaan, dan is het MD/PhD programma wellicht iets voor jou.

Ondersteuning en praktische zaken
Vanuit het MD/PhD programma willen we de dubbeltrajecten graag in praktische zin faciliteren en jou ondersteunen bij de organisatie; het optimaal combineren van het wetenschappelijk onderzoek met de stages van de masteropleiding geneeskunde. Zo kun je bijvoorbeeld een aanvraag indienen om de masteropleiding, op één van de daartoe aangewezen momenten, tijdelijk stop te zetten om full-time te werken aan jouw promotieonderzoek. We kunnen je informeren en adviseren over de planning van de klinische stages, over de regels en richtlijnen, de keuzes, de mogelijkheden voor in- en uitschrijving, de geldigheid van jouw cijfers en de aanvraag voor een aanpassing van jouw studiepad. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om kennis te maken met andere MD/PhD studenten en samen een netwerk op te bouwen. Op termijn zullen MD/PhD studenten ook workshops en specifieke trainingen aangeboden krijgen.

Profiel en eisen kandidaten
Dit traject is geschikt voor studenten die het curriculum succesvol doorlopen en een uitdaging zien in het combineren van de masteropleiding en het promotietraject.  Er is een beperkt aantal plaatsen per studiejaar beschikbaar. Je kan in aanmerking komen voor dit MD/PhD programma als je een masterstudent geneeskunde bij VUmc bent, bij de start van jouw masteropleiding binnen VUmc een gefinancierd promotietraject aangeboden krijgt, en met volledige inzet dit dubbelprogramma kan en wilt aangaan.

Coördinatie
Mevr. dr. Inge van Wijk is de coördinator van het MD/PhD programma. Zij is tevens examinator van de wetenschappelijke stages van de geneeskunde opleiding en programmacoördinator van VUmc Zigma (het Zij-instroomprogramma van VUmc SMS).

Informatie
Meer informatie komt in de loop van dit studiejaar beschikbaar. Als je denkt in aanmerking te komen voor dit programma of je hebt er vragen over, dan kun je mailen naar: MDPhDprogramma@vumc.nl