Het 'dedicated' schakeljaar

Het 'dedicated' schakeljaar

VUmc en AMC hebben samen een Amsterdams ‘dedicated’ schakeljaar* ontwikkeld. Het dedicated schakeljaar is geprogrammeerd in masterjaar 3 en bestaat uit een samenvoeging van de semiarts stage en het keuzeonderwijs. Gezamenlijk vormt dit een stage in de patiëntenzorg van ongeveer een half jaar. In januari 2015 is de pilot ‘dedicated’ schakeljaar gestart en studenten en opleiders bleken enthousiast over deze vorm. Om de schakelstage toegankelijker te maken is er geen formele sollicitatieprocedure meer. Zie de brief aan alle masterstudenten d.d. 28 juni 2016.  

De groepen met startdatum semi-artsstage t/m 21 november 2016 hebben als laatste groep in deze vorm gebruik kunnen maken van het ‘dedicated’ schakeljaar. 

Vanaf 28 november 2016 is het mogelijk om het keuzeonderwijs in dezelfde discipline en op dezelfde afdeling te lopen als de semi-artsstage. Wanneer je het keuzeonderwijs in wilt zetten in dezelfde discipline en locatie als de semi-artsstage, dan worden deze als twee aparte stages gezien en beoordeeld. Deze mogelijkheid bieden we alleen aan als er op de betreffende afdeling voldoende capaciteit beschikbaar is. In verband met de planning hiervan is het noodzakelijk dat je het keuzeonderwijs vóór de start van de semi-artsstage hebt aangemeld.

Wat blijft hetzelfde?

Masterjaar 3, bestaand uit de semi-artsstage (SAS, 16 weken), keuzeonderwijs (KO, 8 weken) en wetenschappelijke stage (WS, 16 weken), is een profileringsjaar en ook - nog steeds - een schakeljaar. Door te kiezen voor een bepaalde combinatie van stages kun je je “profileren” voor een of meerdere vervolgopleidingen. Afhankelijk van in die stages verworven competenties, kan - meestal in de eerste fase van de vervolgopleiding - met een opleider van een (medisch specialistische) vervolgopleiding korting worden afgesprokeken op de opleidingsduur.

Wat is veranderd?

Sinds de start van de pilot 'schakeljaar' - eind 2014 - werden door vervolgopleidingen schakelstages van 24 weken binnen één (of twee nauw verwante) discipline(s) aangeboden. Dit in plaats van SAS en KO. Deze schakelstage kende tussentijdse beoordelingen en één eindbeoordeling. Als je een schakelstage had gedaan werd dit - inclusief de betreffende discipline - vermeld op je artsdiploma supplement. Met het niet meer aanbieden van schakelstages via de centrale werving- en selectieprocedures vervalt de term schakelstage. Het blijft echter wel mogelijk om op één of hooguit twee afdelingen aansluitend de semi-artsstage en het keuzeonderwijs te doen.

Wat moet ik doen als ik mijn SAS en KO aansluitend wil combineren?

Omdat de SAS en het KO aparte curriculumonderdelen zijn, dienen voor beide onderdelen tevoren aparte, eventueel aansluitende leerdoelen te worden afgesproken. Beide curriculum onderdelen moeten apart worden afgesloten met een eindbeoordeling. Omdat wij graag willen registreren hoe vaak van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, moet voor aanvang van “SAS en KO op één afdeling” toestemming worden gevraagd aan de coördinatoren van de SAS en het KO d.m.v. het aankruisen van deze mogelijkheid op de betreffende aanmeldformulieren. Op het artsdiploma supplement wordt niet langer de term schakelstage vermeld, maar worden SAS en KO, inclusief de betreffende discipline apart vermeld. De door jou behaalde resultaten sla je op in je boekje of portfolio en neem je natuurlijk mee naar de vervolgopleiding. In de communicatie over de invulling van je masterjaar 3 kun je de term schakeljaar natuurlijk wel gebruiken.