Masterjaar 3: het profileringsjaar

Masterjaar 3: het profileringsjaar

Het derde en tevens laatste jaar van de masteropleiding is het profileringsjaar waarin je je verder kunt profileren. Je kunt zelf de disciplines kiezen voor de verschillende onderdelen van het profileringsjaar. Je kunt dit gebruiken om je kennis en kunde te verdiepen of te verbreden.

 Binnen het profileringsjaar maak je een keuze voor discipline met betrekking tot:
- de semi-artsstage    
- de wetenschappelijke stage
- het keuzeonderwijs

Je kunt de wetenschappelijke stage uitbreiden met het keuzeonderwijs waarmee je een verlengde wetenschappelijke stage krijgt.

Je kunt alle drie de onderdelen in dezelfde discipline volgen of voor twee of drie verschillende disciplines kiezen. 

Wanneer je het keuzeonderwijs in wilt zetten aansluitend op en in dezelfde discipline en op dezelfde locatie als de semi-artsstage, dan wordt deze 'schakelstage' gezien en beoordeeld als twee apart stages. Deze mogelijkheid bieden we alleen aan onder de volgende voorwaarden:

  • De startdatum van de semi-artsstage is leidend en kun je dus niet wijzigen;
  • Er moet voldoende capaciteit zijn op de afdeling opdat je een zinvolle combinatie semi-artsstage en keuzeonderwijs doorloopt;
  • Je plant het keuzeonderwijs dat je koppelt aan je semi-artsstage voordat de planning van de semi-artsstage definitief wordt gemaakt, d.w.z. dat je aanmeldformulier voor het keuzeonderwijs minimaal 18 weken voor de startdatum van de semi-artsstage moet zijn ingeleverd;
  • De aanmelding van de combinatie van de semi-artsstage en keuzeonderwijs zal geaccordeerd moeten worden door de opleider, de coördinator van de semi-artsstage en de coördinator van het keuzeonderwijs.

Verder volg je in het profileringsjaar intervisieonderwijs en twee symposia.