Intervisie onderwijs masterjaar 3

Tijdens masterjaar 3 vinden er in totaal twee intervisiebijeenkomsten plaats, steeds in vaste groepen van maximaal 8 studenten, onder leiding van een vaste docent. Het doel is coschapervaringen te delen en verder te exploreren. Op Canvas in de course 'Professionele ontwikkeling masterjaar 3' je rooster vinden. Met de stageplekken zijn afspraken gemaakt om je in de gelegenheid te stellen de intervisiebijeenkomsten te volgen. Bij aanvang van de stage stel je zelf de onderwijscoördinator of contactpersoon van je stageplaats op de hoogte van de data waarop je die middag afwezig zult zijn wegens deelname aan een intervisiebijeenkomst.

Groepsindeling
Het is niet mogelijk om een bijeenkomst in een andere groep te volgen i.v.m. de vereiste veilige omgeving voor intervisie.

Aanwezigheidsplicht
De intervisiebijeenkomsten zijn verplicht, alleen met een geldige reden (overmacht) kun je je afmelden bij master.intervisie@vumc.nl.
Wanneer je één bijeenkomst mist, dan volg je een inhaalbijeenkomst (minimaal 10 dagen van te voren aanmelden via master.intervisie@vumc.nl). Bij twee gemiste bijeenkomsten volg je een verplichte inhaalbijeenkomst en maak je daarnaast een vervangende opdracht. Via master.intervisie@vumc.nl kun je je aanmelden (minimaal 10 dagen van te voren) voor een inhaalbijeenkomst en een vervangende opdracht aanvragen. Deze regels gelden ook voor studenten die in het buitenland stage lopen en niet fysiek aanwezig kunnen zijn tijdens een intervisiebijeenkomst.

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de coördinator intervisieonderwijs:

  • Drs. A. (Albert) Wenisch                            
    Van der Boechorststraat 7, D343
    a.wenisch@vumc.nl

    of met:
  • Drs. V. (Veronica) Selleger
    vj.selleger@vumc.nl