Aangeboden keuzeonderwijs

Aanmelding

Als je kiest uit het aanbod Aangeboden Keuzeonderwijs op Canvas, controleer je of je aan de ingangseisen voldoet. Je neemt contact op met de opleider van de betreffende afdeling om de start- en einddatum te bespreken. Je meldt je keuzestage aan in KL-app (https://coschappen.vumc.nl). Op de homepage ga je naar tabblad masterjaar 3 en volg je het keuzemenu. De aanmeldtermijn voor keuzeonderwijs is uiterlijk 6 weken voor aanvang van deze stage.

Beoordeling

Je haalt het beoordelingsformulier op bij de balie van het OSC of je downloadt het formulier van Canvas in de course Keuzeonderwijs en levert het na afloop - ingevuld en ondertekend door de begeleider - in bij het OSC.

Keuzeonderwijs in het buitenland: Zie zelfgeregeld keuzeonderwijs