Verlengde wetenschappelijke stage


Je kunt er voor kiezen om je wetenschappelijke stage te verlengen met het keuzeonderwijs. De wetenschappelijke stage wordt dan gecombineerd met het (totale) keuzeonderwijs van 8 weken. Dit leidt tot een totale periode van 24 weken en een studielast van 960 uren ofwel 34 ECs voor de wetenschappelijke stage (22 ECs) en het keuzeonderwijs (12 ECs). De eindtermen voor een dergelijke verlengde wetenschappelijke stage zijn vergelijkbaar met die van de reguliere wetenschappelijke stage, maar je dient een argumentatie en een werkplan toe te voegen aan het stagevoorstel waaruit blijkt dat de werklast van de stage overeenkomt met de duur. Bij de beoordeling van het stagevoorstel en het stageverslag wordt de duur van de stage betrokken en meegewogen in het eindoordeel. Het onderzoek moet voldoende omvang en zwaarte hebben voor een verlengde wetenschappelijke stage. Een verlengde stage wordt aangeraden voor stages in het buitenland, voor studenten die participeren in een uitgebreider of langer durend onderzoek en voor studenten die zich verder willen verdiepen of profileren in wetenschappelijk onderzoek; langer participeren in wetenschappelijk onderzoek levert meer gegevens op, daardoor vaak een kwalitatief beter verslag en ook meer kans op een publicatie.

Voorafgaand aan de aanvang van de wetenschappelijke stage geef je aan het keuzeonderwijs te willen gebruiken voor een verlengde wetenschappelijke stage. Een wetenschappelijke stage kan nooit gedurende de uitvoering verlengd worden met weken keuzeonderwijs.

Je mag eventueel meer tijd in je wetenschappelijke stage investeren dan wat minimaal vereist is. Er is echter wel een maximum van 22 ECs te verkrijgen voor de reguliere wetenschappelijke stage of 34 ECs voor de verlengde wetenschappelijke stage;  de extra tijd die geïnvesteerd wordt in de stage is dus eigen tijd (vrije tijd). De afgesproken startdatum van de andere stages (leer-, werkstages enz.) in het aan jou toegewezen studiepad kan nooit uitgesteld worden. Het is daarom raadzaam eerder te starten met de verlengde wetenschappelijke stage als verwacht wordt dat de stage langer gaat duren dan de in het studiepad ingeroosterde periode.
De toetsing van de verlengde wetenschappelijke stage is in dit geval gelijk aan de toetsing van de wetenschappelijke stage.