Ingangseisen

Inhoud, duur en opbouw van de stage


Ingangseis voor de start van de stage:

Je kunt pas starten met de wetenschappelijke stage als je de bacheloropleiding succesvol hebt afgerond en je op je startdatum van de wetenschappelijke stage in Studielink ingeschreven staat als masterstudent.
Keuze voor masterjaar 1 of masterjaar 3:
Je kunt kiezen voor een wetenschappelijke stage (regulier of verlengd) in masterjaar 1 (voorafgaand aan de coschappen) of in masterjaar 3 (na de semi-artsstage).
Inhoud van de stage:
Een wetenschappelijke stage kan betrekking hebben op alle terreinen van medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het kan gaan om bijvoorbeeld preklinisch, klinisch of paramedisch wetenschappelijk onderzoek, literatuuronderzoek, statusonderzoek, laboratoriumonderzoek of epidemiologisch onderzoek.
Duur van de stage en aantal studiepunten:
Je kunt kiezen voor een reguliere wetenschappelijke stage van 16 weken of een verlengde wetenschappelijke stage (waarbij je de stage verlengt met het volledige keuzeonderwijs van 8 weken) van 24 weken. De keuze voor een verlengde stage kan alleen voorafgaand aan de start van de stage gemaakt worden. 
Hieronder vind je een overzicht met  het aantal studiepunten en hoeveel uur per week je geacht wordt te werken aan je stage.


Duur
Aantal EC´s
Uur-week
Reguliere wetenschappelijke stage
16 weken
22
40
Verlengde wetenschappelijke stage
24 weken
34
40

* Dit zijn studiepunten volgens het European Community Course Credit Transfer System: ECTS.

Opbouw van de stage:
•    Tijdens het eerste deel van de stage (ongeveer twee weken) schrijf je het stagevoorstel in samenspraak met jouw directe begeleider. Goedkeuring van het stagevoorstel (door de stagecoördinator en een onafhankelijk lid van de Commissie Wetenschappelijke Stages op formulier A) is vereist voor voortzetting van de stage.
•    Vervolgens vindt de praktische uitvoering van de stage plaats met een tussentijdse beoordeling.
•    Je rondt de stage af met het schrijven van een reflectieverslag en een schriftelijke en mondelinge rapportage over het verrichte wetenschappelijke onderzoek. Hierna vindt de beoordeling plaats door de stagebegeleider en - via de stagecoördinator - door het onafhankelijke lid van de Commissie Wetenschappelijke Stages.

Meer informatie
Zie voor meer informatie de werkwijzer voor de wetenschappelijke stage. De werkwijzer is te vinden op CANVAS: zie de course ‘Wetenschappelijke stage M15'.