Wetenschappelijke stage

Het competentiedomein academicus is onder te verdelen in ‘wetenschap uitvoeren’, ‘wetenschap toepassen’ en ‘reflectie op wetenschap’. De eindtermen van dit competentiedomein komen in de diverse stages en het centrale onderwijs van de masteropleiding aan bod. In de wetenschappelijke stage ligt de nadruk vooral op ‘wetenschap uitvoeren’: je voert onder begeleiding een eigen wetenschappelijke onderzoek uit in de praktijk. Met het uitvoeren van dit onderzoek krijg je inzicht in wat wetenschap is. Hiermee bouw je een referentiekader op waarmee je je klinisch handelen aan kunt passen aan nieuwe inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Je kunt een wetenschappelijke bijdrage leveren aan de beoordeling, de opbouw en het begrip van kennis van de geneeskunde. Als wetenschapper analyseer je kritisch je eigen handelen en je bent je bewust van de maatschappelijke en ethische aspecten van de medische beroepsuitoefening. 

Niet alleen de competentie academicus komt tijdens de wetenschappelijke stage aan bod, ook andere competenties, zoals communicator, samenwerker, reflector en organisator zullen nadrukkelijk getraind worden. 

Het doel van de wetenschappelijke stage is het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren door de student van medisch wetenschappelijk onderzoek in een zelfgekozen aspect van de geneeskundige wetenschap en het uitbrengen van een duidelijk en adequaat mondeling en schriftelijk verslag daarover. Hiermee wordt inzicht nagestreefd in het functioneren en belang van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk, met alle voor- en nadelen en problemen daaraan verbonden. 

Zie voor meer inhoudelijke informatie en criteria de werkwijzer voor de wetenschappelijke stage. De werkwijzer vind je op Canvas: zie de course ‘Wetenschappelijke stage M15’. Contact: wetenschappelijkestage@vumc.nl.

Voordat je kunt starten met de wetenschappelijke stage meld je eerst de stage aan via KL-app (https://coschappen.vumc.nl). Op de homepage ga je eerst naar tabblad masterjaar 3 en volg je het keuzemenu.

Als jouw aanmelding is goedgekeurd, krijg je toegang tot Scorion om je stagevoorstel te uploaden en de andere documenten te raadplegen.

Als je je masteropleiding begint met de wetenschappelijke stage - dus in masterjaar 1 voorafgaand aan de coschappen - lees dan ook de informatie over Inschrijven voor de master na behalen bachelordiploma en als je je wetenschappelijke stage in VUmc doet: faciliteiten stages VUmc

empty