Wetenschappelijke stage

Doel wetenschappelijke stage:

Het doel van de wetenschappelijke stage is het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren door de student van medisch wetenschappelijk onderzoek in een zelfgekozen aspect van de geneeskundige wetenschap en het uitbrengen van een duidelijk en adequaat mondeling en schriftelijk verslag daarover. Hiermee wordt inzicht nagestreefd in het functioneren en belang van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk, met alle voor- en nadelen en problemen daaraan verbonden. 

Zie voor meer inhoudelijke informatie en criteria 'De werkwijzer voor de wetenschappelijke stage'. Deze werkwijzer vind je op Canvas in de course ‘Wetenschappelijke stage M15’. Contact: wetenschappelijkestage@vumc.nl.

 

Aanmelden wetenschappelijke stage

1. Voordat je kunt starten met de wetenschappelijke stage meld je eerst de stage aan via KL-app (https://coschappen.vumc.nl).

2. Op de homepage ga je naar tabblad 'masterjaar 3' en volg je het keuzemenu.

3. Als jouw aanmelding is goedgekeurd, krijg je toegang tot Scorion om je stagevoorstel te uploaden en de andere documenten te raadplegen.

 

Wetenschappelijke stage voorafgaand aan de coschappen:

Als je je masteropleiding begint met de wetenschappelijke stage - dus in masterjaar 1 voorafgaand aan de coschappen - lees dan ook de informatie over Inschrijven voor de master na behalen bachelordiploma en als je je wetenschappelijke stage in VUmc doet: faciliteiten stages VUmc

 

Verlengde wetenschappelijke stage


Je kunt er voor kiezen om je wetenschappelijke stage te verlengen met het keuzeonderwijs. De wetenschappelijke stage wordt dan gecombineerd met het (totale) keuzeonderwijs van 8 weken. Dit leidt tot een totale periode van 24 weken en een studielast van 960 uren ofwel 34 ECS. De eindtermen voor een verlengde wetenschappelijke stage zijn vergelijkbaar met die van de reguliere wetenschappelijke stage, maar je dient een argumentatie en een werkplan toe te voegen aan het stagevoorstel waaruit blijkt dat de werklast van de stage overeenkomt met de duur. Daarnaast gelden voor de verlengde wetenschappelijke stage extra leerdoelen.

Een verlengde wetenschappelijke stage wordt aangeraden voor stages in het buitenland, voor studenten die participeren in een uitgebreider of langer durend onderzoek en voor studenten die zich verder willen verdiepen of profileren in wetenschappelijk onderzoek; langer participeren in wetenschappelijk onderzoek levert meer gegevens op, daardoor vaak een kwalitatief beter verslag en ook meer kans op een publicatie. Voorafgaand aan de wetenschappelijke stage geef je aan het keuzeonderwijs te willen gebruiken voor een verlengde wetenschappelijke stage. Let wel, een wetenschappelijke stage kan nooit tijdens de uitvoering van de stage verlengd worden met weken keuzeonderwijs.

 

 


 

empty