Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het Instituut voor onderwijs en opleiden heeft voor alle masterstudenten een collectieve verzekering gesloten bij de VVAA. Deze verzekering dekt de schade ten gevolge van ongevallen tijdens taakopdrachten/werkzaamheden in de stageperiode, die blijvende gevolgen hebben voor de latere beroepsuitoefening.

Wij verzoeken je in geval van schade eerst contact op te nemen met het Instituut voor onderwijs en opleiden van VUmc voordat je contact opneemt met de VVAA. Bij het Instituut voor onderwijs en opleiden zijn ook de polisvoorwaarden en schadeformulieren verkrijgbaar. Houd bij eventuele schade rekening met termijnen voor het aanmelden van schade die in de polis worden genoemd.

Contactgegevens: mw. L. B. van Gulick: l.vangulick@vumc.nl