In- en uitschrijven masteropleiding

In- en uitschrijven voor de opleiding geneeskunde

Je kunt je in- of uitschrijven voor de opleiding geneeskunde via www.vu.studielink.nl. Als je je bachelordiploma hebt aangevraagd, schrijf je je uit voor de bacheloropleiding en kun je je daarna als masterstudent inschrijven.

(Her)inschrijven
Alle studenten dienen zich vόόr 1 september 2019 (her) in te schrijven voor het studiejaar 2019-2020. Voorwaarde om onderwijs te volgen of stage te lopen, is dat je ingeschreven staat in Studielink. Ook het afleggen van tentamens en het verwerken van uitslagen kan alleen plaatsvinden onder die voorwaarde en daarnaast ben je alleen verzekerd via de opleiding als je ingeschreven staat.

Schrijf je ruim voor 1 september 2019 in. Wanneer jouw (her) inschrijving niet op 31 augustus volledig is afgerond, kun je je pas weer per september van het volgende studiejaar inschrijven en heb je dus een jaar studievertraging. De enige uitzondering op deze regel betreft startende masterstudenten. Zie ook: Meer informatie over het inschrijven als je met je masteropleiding begint.  

Tijdelijke uitzondering:

Alleen M15-masterstudenten die de masteropleiding zijn gestart met de wetenschappelijke stage en een lange wachttijd hebben tot de start van de coschappen, kunnen in het studiejaar 2019-2020 de inschrijving beëindigen en zich in hetzelfde studiejaar opnieuw inschrijven, als de wachttijd tussen de wetenschappelijke stage en de co-fase minimaal twee maanden bedraagt. Lees hieronder de consequenties als je je langer dan twee maanden uitschrijft!

Uitschrijven
Alle studenten worden ieder jaar automatisch per 31 augustus uitgeschreven. Daarnaast kun je je altijd uitschrijven per 1e van elke maand. Echter, schrijf je je op of na 1 juni uit, dan krijg je over de maanden juni, juli en augustus geen restitutie van het collegegeld. Als je bent uitgeschreven vervalt je recht op VU faciliteiten maar ook op DUO faciliteiten, zoals studiefinanciering en studentenreisproduct.

Als je je na het behalen van je bachelordiploma geneeskunde niet uitschrijft omdat je bijvoorbeeld nog vakken elders wil volgen of je een eventuele reis met studiefinanciering wil bekostigen, of omdat je het vergeten bent, dan wordt dit vanaf 1 september van het daaropvolgende studiejaar als een tweede bachelor in de gezondheidszorg gezien en betaal je het instellingsgeld van €20.800,-. 

Als je je (langer dan een maand) uitschrijft
Wanneer je je (langer dan een maand) uitschrijft verloopt je studentaccount en heb je geen toegang meer tot CANVAS of je studentenmail. Wat je in dat geval kunt doen is:

  • via de studieadviseur een tijdelijk gastaccount CANVAS aanvragen en
  • het masterteam op tijd laten weten dat je in verband met tijdelijke uitschrijving alleen bereikbaar bent op je persoonlijke e-mailadres en dit mailadres meesturen naar master.gnk@vumc.nl.

Je mailbox, home-directory, CANVAS en digitaal portfolio kunnen periodiek opgeruimd worden. Bewaar in die periode belangrijke stukken elders.

NB Als je een campuscontract hebt moet je bij DUWO een half jaar na beëindiging van je inschrijving je kamer verlaten. Als je buiten je schuld kiest voor uitschrijving omdat er bijvoorbeeld sprake is van wachttijd of ziekte, kan de studentendecaan contact opnemen met DUWO om duidelijk te maken dat er sprake is van een bijzondere omstandigheid. Laat in dat geval de studentendecaan weten als DUWO contact met je opneemt over je uitschrijving.