Intake, normen en peildata

Wat is een intake en wanneer vindt er een intake plaats?

De intake is een methode om studenten die een bepaald aantal studiepunten (de norm) hebben behaald gedurende hun bacheloropleiding, een voorlopige plaats in de masteropleiding te bieden. Op deze manier kan de opleiding de instroom in de klinische stages van de masteropleiding geleidelijk over het hele studiejaar laten verlopen. De intake is een procedure en is geen (intake)gesprek.

Om te kunnen instromen in de masteropleiding doe je mee aan een intake. Per jaar zijn er vier intakes. Voor elke intake wordt de intakedatum, peildatum en norm aan het begin van het studiejaar vastgesteld. Op deze peildatum wordt het aantal studiepunten dat je hebt behaald gemeten. Als je aan de gestelde vastgestelde norm (minimaal behaald aantal studiepunten) en aan de eventueel aanvullende eisen voldoet, word je ingedeeld voor de coschappen van de masteropleiding. Je kunt echter pas echt starten met de coschappen als je je bachelordiploma behaald hebt.

Wat zijn de data, peildata en normen voor de intakes?
Voor elke intake wordt de intake-datum, peildatum en norm aan het begin van het studiejaar vastgesteld. Hieronder tref je de intake-data en bijbehorende peildatum en norm aan in 2016 resp. 2017.     
Intake-d
ata, peildata en normen intakes 2017 (Bachelor 3 cohort 2016-2017)

IntakeDatum intakePeildatum NormAanvullende eisen
Intake 110 april 2017      20 maart 2017150 EC's*Bachelorthesis behaald
Intake 219 juni 2017  29 mei 2017150 EC's
Intake 39 oktober 201718 september 2017155 EC'sBachelor jaar 1 + 2 behaald op
peildatum
Intake 411 december 201720 november 2017155 EC'sBachelor jaar 1 + 2 behaald op
peildatum

NB: bij de bepaling van de norm worden alléén studiepunten (EC) meegenomen behorende tot de onderwijseenheden van het reguliere curriculum (dus een minor van 30 EC elders gelopen telt voor 24 EC mee. Voor het behalen bachelor telt immers deze minor voor 24 EC mee en is 6 EC extra curriculair)

* Voor studenten uit een vorig cohort geldt bij intake 1 (of bij eventuele volgende intakes) de norm van intake 4. Voor hen blijft deze norm staan want is het in feite intake 5 (of 6, 7, etc.).

Welke tentamens tellen NIET mee bij de verschillende intakes?

Het is niet te voorkomen dat vlak voor elke peildatum nog een aantal tentamens afgenomen worden. Om misverstanden te voorkomen zijn in onderstaand overzicht (per intakedatum) de tentamens opgenomen, waarvan de resultaten niet mee worden genomen bij de betreffende peildatum. In 2016-2017 zullen naast studenten die het programma Bachelor VUmc-compas 15 volgen ook studenten, die het programma Bachelor VUmc-compas 10 afronden zich inschrijven voor de intake. Daarom wordt per tentamen expliciet aangegeven of het om B10 resp. B 15 tentamens gaat.

Intakes 2017

Op peildatum 20 maart 2017 voor intake 1

 •                 Voortgangstoets B 10 en B 15 (3ejr)                     16 februari 2017
 •                 Spijsvertering en Stofwisseling B 10 (3e jr)            23 februari 2017  
 •                 Spijsvertering en Stofwisseling B 15 (3ejr,)             3 maart 2017

Op peildatum 29 mei 2017 voor intake 2

 •                 Neurologie B 10 (3e jr)                                              18 mei 20          
 •                 Voortgangstoets B 10 en B 15 (3e jr)                          24 mei 2017      

Omdat het tentamenrooster voor 2017-2018 nog niet bekend is, kan er over de tentamens die niet worden meegenomen bij de selectie voor intake 3 en 4 van 2017 op peildatum 18 september 2017 resp. 20 november 2017 nog geen informatie worden gegeven.

 Intakes 2016

Op peildatum 19 september 2016 voor intake 3

 • Infectie & Inflammatie B 10 (3e jr) 15 september 2016

Op peildatum 21 november 2016 voor intake 4

 • Horen, zien en voelen B 10 (3ejr) 17 november 2016             

Welke eisen gelden voor een aantal specifieke groepen?

Er zijn drie specifieke groepen studenten, waarvoor andere normen en eventueel aanvullende eisen kunnen gelden voor de intake.

I. Studenten die gestart zijn in het 2e studiejaar, maar nog een aantal toetsen uit jaar 1 moeten doen                        

Voor deze groep gelden dezelfde regels als voor de reguliere studenten. In ieder geval dienen de tentamens van het eerste jaar behaald te zijn.

II. Studenten die een programma volgen bestaande uit 2e en 3e jaars cursussen

Voor deze groep geldt voor intake 1 2017 dat binnen de norm van 150 EC’s op peildatum 20 maart 2017, in ieder geval de volgende tentamens moeten zijn behaald:

 • Schade, Afweer en Herstel B 15, én
 • Start van het Leven B 15, én
 • Groei en ontwikkeling B15, én
 • Leefstijl en Gezondheidszorg B 15, én
 • Arts en Patient 3 B 15

De twee tentamens die niet meegenomen worden bij de peildatum van 20 maart 2017 zijn voor deze groep:

 •             Voortgangstoets B15 (3ejr)                                16 februari 2017
 •             Spijsvertering en Stofwisseling B 15 (3ejr,)         3 maart 2017          

Voor intake 2 2017 wordt binnen de norm van 150 EC’s voor deze groep het volgende tentamen niet meegenomen op de peildatum van 29 mei 2017

 •             Voortgangstoets B15 (3e jr)                               24 mei 2017

Voor intake 3 en 4 2016 gelden dezelfde regels als voor de reguliere studenten.

III Studenten met een aangepast programma

Voor studenten, die een aangepast programma volgen (bv doordat zij overgestapt zijn uit Bachelor 10 of opnieuw gestart zijn met de opleiding) gelden dezelfde regels als voor de reguliere studenten. In ieder geval dienen de tentamens van het eerste jaar behaald te zijn.


Zoek je nog meer inforamatie over instromen in de master?

Ben je benieuwd hoe de procedure is van de intake of hoe het zit met eventuele wachttijd klik dan op