Studentendecaan

Als je studievertraging oploopt buiten je eigen opzet om (ziekte, privé-omstandigheden, overlijden), kun je in aanmerking komen voor financiële ondersteuning via het Profileringsfonds. De studentendecaan bepaalt mede of je hiervoor in aanmerking komt. Dat betekent dat je de studentendecaan op de hoogte moet stellen van de gebeurtenis(sen) die vertraging opleveren, of op kunnen leveren. De studentendecaan zal kunnen aangeven of je eventueel voor financiële steun in aanmerking komt. Ook voor vragen over studiebeurs, in- en uitschrijvingskwesties, de tien-jaren-termijn, evt. vergoeding van onvrijwillige wachttijden, hoogte collegegeld, leningen etc. kun je bij de studentendecaan terecht via www.vu.nl/studentendecanen.


empty