Intake, normen en peildata

Wat is een intake en wanneer vindt er een intake plaats?

De intake is een methode om studenten die een bepaald aantal studiepunten (de norm) hebben behaald gedurende hun bacheloropleiding, een voorlopige plaats in de masteropleiding te bieden. Op deze manier kan de opleiding de instroom in de klinische stages van de masteropleiding geleidelijk over het hele studiejaar laten verlopen. De intake is een procedure en is geen (intake)gesprek. 

Om te kunnen instromen in de masteropleiding doe je mee aan een intake. Per jaar zijn er vier intakes. Voor elke intake wordt de intakedatum, peildatum en norm aan het begin van het studiejaar vastgesteld. Op deze peildatum wordt het aantal studiepunten dat je hebt behaald gemeten. Als je aan de gestelde vastgestelde norm (minimaal behaald aantal studiepunten) en aan de eventueel aanvullende eisen voldoet, word je ingedeeld voor de coschappen van de masteropleiding. Je kunt echter pas echt starten met de coschappen als je je bachelordiploma behaald hebt. 


Wat zijn de data, peildata en normen voor de intakes?

Voor elke intake wordt de intake-datum, peildatum en norm aan het begin van het studiejaar vastgesteld. Hieronder tref je de intake-data en bijbehorende peildatum en norm aan in 2018 resp. 2019.

Intake-date, peildata en normen intakes 2018 (Bachelor 3 cohort 2017-2018)

Intake
Datum intake
Peildatum
Norm
Aanvullende eisen
Intake 3
8 oktober 2018
17 september 2018
155 EC
Bachelorjaar 1 + 2 behaald op peildatum
Intake 4
10 december 2018
19 november 2018
155 EC
Bachelorjaar 1 + 2 behaald op peildatum

Intake-date, peildata en normen intakes 2019 (Bachelor 3 cohort 2018-2019)

Intake
Datum intake
Peildatum
Norm
Aanvullende eisen
Intake 1*
8 april 2019 
18 maart 2019
150 EC
Bachelorthesis behaald
Intake 2*
17 juni 201927 mei 2019
150 EC

Intake 3
7 oktober 2019
16 september 2019155 EC
Bachelor jaar 1 + 2 behaald op peildatum
Intake 4
9 december 201918 november 2019
155 EC
Bachelor jaar 1 + 2 behaald op peildatum

*Behoor jij tot een vorig cohort, dan gelden de eisen van intake 1 en 2 zoals die voor intake 3 en 4 (want dan wordt jouw intake gezien als intake 5 of 6 etc. )

NB: bij de bepaling van de norm worden alléén studiepunten (EC) meegenomen behorende tot de onderwijseenheden van het reguliere curriculum (dus een minor van 30 EC elders gelopen telt voor 24 EC mee. Voor het behalen bachelor telt immers deze minor voor 24 EC mee en is  6 EC extra curriculair)


Welke tentamens tellen niet mee bij de verschillende intakes?

Het is niet te voorkomen dat vlak voor elke peildatum nog een aantal tentamens afgenomen worden. Om misverstanden te voorkomen zijn in onderstaand overzicht (per intakedatum) de tentamens opgenomen, waarvan de resultaten niet mee worden genomen bij de betreffende peildatum.

Intakes 2019

Op peildatum 18 maart 2019 voor intake 1

 • Voortgangstoets  (3e jaar), 6 februari 2019
 • Sekse, seksualiteit en relaties (2e jaar), 1 maart 2019
 • Spijsvertering en stofwisseling (3e jaar), 1 maart 2019 

Op peildatum 27 mei 2019 voor intake 2

 • Voortgangstoets  (3e jaar), 22 mei 2019

Omdat het tentamenrooster voor 2019-2020 nog niet bekend is, kan er over de tentamens die niet worden meegenomen bij de selectie voor intake 3 en 4 van 2019 op peildatum 16 september 2019 resp. 18 november 2019 nog geen informatie worden gegeven.

Welke eisen gelden voor een aantal specifieke groepen?

Er zijn specifieke groepen studenten waarvoor andere normen en eventueel aanvullende eisen kunnen gelden voor de intake.

 1. Studenten die gestart zijn in het 2e studiejaar, maar nog een aantal toetsen uit jaar 1 moeten doen
  Voor deze groep gelden dezelfde regels als voor de reguliere studenten. In ieder geval dienen de tentamens van het eerste jaar behaald te zijn.

 2. Studenten die een programma volgen bestaande uit 2e en 3e jaars cursussen
  Voor deze groep geldt voor intake 1 2019 dat binnen de norm van 150 EC's op peildatum 18 maart 2019, in ieder geval de volgende tentamens behaald moeten zijn:

  - Schade, afweer en herstel B 15, én
  - Start van het leven B 15, én
  - Groei en ontwikkeling B15, én
  - Leefstijl en gezondheidszorg B 15, én
  - Arts en patient 3 B 15

  De tentamens die niet meegenomen worden bij de peildatum van 18 maart 2019 zijn voor deze groep:

  - Voortgangstoets  (3e jaar), 6 februari 2019
  - Sekse, seksualiteit en relaties (2e jaar), 1 maart 2019
  - Spijsvertering en stofwisseling (3e jaar), 1 maart 2019 

  Voor intake 2 2019 wordt binnen de norm van 150 EC’s voor deze groep het volgende tentamen niet meegenomen op de peildatum van 27 mei 2019:

  - Voortgangstoets B 15 (3e jaar), 22 mei 2019

  Voor intake 3 en 4 2019 gelden dezelfde regels als voor de reguliere studenten

 3. Studenten met een aangepast programma
  Voor studenten, die een aangepast programma volgen (bv doordat zij overgestapt zijn uit Bachelor 10 of opnieuw gestart zijn met de opleiding) gelden dezelfde regels als voor de reguliere studenten. In ieder geval dienen de tentamens van het eerste jaar behaald te zijn.

Zoek je nog meer informatie over instromen in de master?

Ben je benieuwd hoe de procedure is van de intake of hoe het zit met eventuele wachttijd, klik dan op: