Inlogaccount VUmc: bevoegdheden netwerk / raadplegen patiëntengegevens

Je kunt - nadat je je medewerkerspas hebt opgehaald - je inloggegevens voor toegang tot het VUmc netwerk ophalen bij de ICT servicebalie in de kelder van het ziekenhuis (ZH  -1A  14.3). De ICT servicebalie vind je naast het Servicepunt, waar je je medewerkerspas ophaalt. De ICT servicebalie is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.00 uur. Je kunt je inlogaccount ophalen twee weken nadat je je hebt ingeschreven in Studielink (en de vragen in VU-net hebt beantwoord en de geheimhoudingsverklaring hebt ge-upload). Bij het in ontvangst nemen van je inloggegevens, wordt er aan je gevraagd je te legitimeren. Neem dus je paspoort of ID mee!

Wanneer de servicebalie ICT gesloten is, kun je eventueel ook bellen naar 020-44 40777 om je inlogaccount op te vragen. Hierbij wordt je burgerservicenummer gevraagd ter legitimatie. Zorg dat je deze dan bij de hand hebt.

Let op: Je krijgt alleen een inlogaccount als je inschrijving in Studielink volledig is afgerond en je dus ook je getekende geheimhoudingsverklaring hebt ge-upload.     

Autorisatie Epic
Als je stage gaat lopen in het VU medisch centrum heb je naast je VUmc-netwerkaccount ook autorisatie nodig voor Epic (elektronisch patiëntendossier). Je krijgt een autorisatie voor Epic voor de periode waarin je een coschap of keuze-, wetenschappelijke of semi-arts-stage in VUmc loopt. Voorwaarde hiervoor is dat je de Epic training met goed gevolg hebt afgerond. Als je geen Epic-training hebt gevolgd, kun je dus geen coschap of stage in VUmc lopen. De Epic training vindt plaats tijdens het Voorbereidend Coschap (VCP). Wanneer je je wetenschappelijke stage in VUmc doet voorafgaand aan de coschappen, dan kun je de Epic training eventueel eerder doen als toegang tot patiëntengegevens voor je onderzoek noodzakelijk is. Neem - omdat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is - in dat geval tijdig contact op met team master via master.gnk@vumc.nl.