Opleidingscommissie geneeskunde

Samenstelling opleidingscommissie Geneeskunde

De opleidingscommissie geneeskunde bestaat uit de voorzitter (docent), de vice-voorzitter (student) en daarnaast vier docentleden en vier studentleden. Een ambtelijk secretaris vanuit het Instituut voor onderwijs en opleiden ondersteunt de commissie.

De docentleden worden benoemd voor drie jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. De studentleden die nu in de opleidingscommissie zitten, hebben vanaf het moment dat zij in de opleidingscommissie plaatsnemen in principe een aanstelling voor tenminste één jaar, maar kunnen aansluitend nog twee keer worden herbenoemd. Zodra er in de opleidingscommissie een vacature voor een nieuw studentlid is, zal dit bekend worden gemaakt op voor studenten toegankelijke plaatsen. Er is een benoemingsprocedure opgesteld.

De opleidingscommissie werkt volgens een reglement.

De leden van de opleidingscommissie zijn:

FotoMartin1Prof. dr. Martin den Heijer, endocrinoloog, voorzitter OLC
Aimee_Lovers_55x55Aimée Lovers, student geneeskunde masterjaar 1, vicevoorzitter OLC
Oirschot_50x50Drs. Céline van Oirschot, stafmedewerker IOO, ambtelijk secretaris OLC
Mohamed_Badaou_med.vu_jpgMohamed Badaou, student geneeskunde, bachelorjaar 1
Foto_F.BadloeFaryel Badloe, student geneeskunde, masterjaar 2
Nneka_Buzugbe_medvuNneka Buzugbe, student geneeskunde, bachelorjaar 2
Endry_Lim_55x55Endry Lim, student geneeskunde, masterjaar 3
Ina Meenken 55x55Dr. Ina Meenken, oogarts, docentlid
PattijDr. Tommy Pattij, neurowetenschapper, docentlid
Geert SchenkDr. Geert Schenk, neurowetenschapper, docentlid
Femke Wassink 55x55Drs. Femke Wassink, huisarts, docentlid

 

Vergaderingen
Er is een vergaderschema waarop ter indicatie aangegeven staat welke onderwerpen aan bod komen.

Verslaglegging
De opleidingscommissie maakt een jaarverslag per studiejaar. Tevens zijn er notulen per vergadering.

Contact

De opleidingscommissie is bereikbaar via opleidingscommissie@vumc.nl .