Opleidingscommissie geneeskunde

Samenstelling opleidingscommissie Geneeskunde

De opleidingscommissie geneeskunde bestaat uit de voorzitter (docent), de vice-voorzitter (student) en daarnaast vier docentleden en vier studentleden. Een ambtelijk secretaris vanuit het Instituut voor onderwijs en opleiden ondersteunt de commissie.

De docentleden worden benoemd voor drie jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. De studentleden die nu in de opleidingscommissie zitten, hebben vanaf het moment dat zij in de opleidingscommissie plaatsnemen in principe een aanstelling voor tenminste één jaar, maar kunnen aansluitend nog twee keer worden herbenoemd. Zodra er in de opleidingscommissie een vacature voor een nieuw studentlid is, zal dit bekend worden gemaakt op voor studenten toegankelijke plaatsen. Er is een benoemingsprocedure opgesteld.

De opleidingscommissie werkt volgens een reglement.

De leden van de opleidingscommissie zijn:

Geert SchenkDr. Geert Schenk, neurowetenschapper, voorzitter OLC  
Nneka_Buzugbe_medvuNneka Buzugbe, student geneeskunde, masterjaar 1, vicevoorzitter OLC
PieterMr. Pieter Wytzes, stafmedewerker IOO, ambtelijk secretaris OLC
Mohamed_Badaou_med.vu_jpgMohamed Badaou, student geneeskunde, bachelorjaar 3
AnouarAnouar Aznou, student geneeskunde, masterjaar 1
Zara Zahra Verwer, student geneeskunde,  bachelorjaar 3 
IrisIris Visser, student geneeskunde, masterjaar 2
Ina Meenken 55x55Dr. Ina Meenken, oogarts, docentlid
PattijDr. Tommy Pattij, neurowetenschapper, docentlid
FritsDrs. Frits Kleinen Hammans, psychiater, docentlid
Femke Wassink 55x55

Drs. Femke Wassink, huisarts, docentlid


 

Vergaderingen
Er is een vergaderschema waarop ter indicatie aangegeven staat welke onderwerpen aan bod komen.

Verslaglegging
De opleidingscommissie maakt een jaarverslag per studiejaar. Tevens zijn er notulen per vergadering.

Contact

De opleidingscommissie is bereikbaar via opleidingscommissie@vumc.nl .