Samenvatting belangrijkste regels en richtlijnen

Samenvatting regels en richtlijnen voor studenten ~


  • Je houdt je meteen vanaf de start van de opleiding aan de geheimhoudingsplicht die voor artsen geldt. Deze geheimhoudingsplicht betreft zowel patiënten als medestudenten.

  • Je wordt ruim van tevoren op de hoogte gebracht van de aard en plaats van alle onderwijsonderdelen waarbij studenten op elkaar oefenen of in aanraking komen met patiënten en van de regels en richtlijnen die daarvoor gelden.

  • Je bent verplicht om in oefensituaties (ook) de rol van de patiënt aan te nemen. Dit is van belang voor je vorming tot arts, en je kunt alleen zelf actief oefenen wanneer andere studenten daartoe de gelegenheid bieden.

  • Het onderling oefenen van lichamelijk onderzoek – in de breedste zin van het woord (dus inclusief EHBO en fysiologie) – bij zowel mannen als vrouwen is verplicht voor alle studenten geneeskunde. Een uitzondering hierop is inwendig onderzoek bij mannen en vrouwen. Dit onderzoek oefenen studenten nooit op elkaar. Voor het oefenen van deze onderdelen binnen het lichamelijk onderzoek worden alternatieven aangeboden. Het is voor alle studenten verplicht genitaal onderzoek via deze alternatieven te oefenen. NB: Het borstonderzoek wordt wel onderling geoefend in de masterfase.

  • Je mag pas echte patiëntcontacten aangaan (anamnese en lichamelijk onderzoek) wanneer je na zorgvuldige oefening een zekere bekwaamheid hierin hebt gekregen bij beide geslachten. 

  • Wanneer er bij onderdelen (stages) tijdens de opleiding kledingvoorschriften gelden, worden deze ruim tevoren bekendgemaakt. De afdeling of instelling waar je het onderwijsonderdeel volgt, is verantwoordelijk voor deze voorschriften en het op tijd bekendmaken hiervan. Als deze voorschriften problemen voor je opleveren, moet je dit zelf bespreken met de betreffende begeleider van de stage.

  • Bij onderdelen van de opleiding waarbij je directe of indirecte patiëntcontacten hebt, gedraag je je professioneel en functioneel. Je zorgt ervoor dat je niet in negatieve zin opvalt. Je bent in optimale lichamelijke en geestelijke conditie, hebt een optimale hygiëne, zorgt dat de patiënt door jou geen onnodige last of ongemak heeft, zorgt dat er geen vermijdbare belemmering of verstoring van het patiëntcontact is, je geeft geen aanstoot aan anderen en hebt optimale aandacht voor de patiënt.

  • Wanneer je persoonlijke belemmeringen voelt bij het ondergaan van lichamelijk onderzoek, moet je dat ruim van tevoren zelf aangeven bij een speciaal daarvoor bevoegd arts, te consulteren via meldpunt patiëntgebonden vaardigheden en patiëntcontacten. Dit meldpunt is bedoeld voor signalering van en eventuele bemiddeling bij problemen over de gestelde eisen aan studenten. Als je een probleem hebt, kun je je schriftelijk tot dit meldpunt wenden. Het principe hierbij is: alle onderwijsonderdelen zijn verplicht voor iedereen, tenzij je reële argumenten hebt die worden ondersteund door de bevoegd arts.

NB: Waar in de tekst patiënt staat, worden ook proefpersonen of simulatiepatiënten bedoeld.