Practicumregeling voor studenten Curriculum Bachelor 2015

De practica vormen een belangrijk en integraal onderdeel van VUmc-compas 2015. Omdat het studiegroep principe leidend is voor ons onderwijsconcept, volg je de practica zo veel mogelijk in je studiegroep.  In het kader van de academische beroepsgebonden competenties word je geacht alle practicumbijeenkomsten bij te wonen en actief deel te nemen. Om te kunnen voldoen aan de eisen van de beroepsvoorbereiding wordt je aanwezigheid bij alle practica (Cursus-, Professionele Ontwikkeling- en Stage practica) aan de hand van stempelkaarten geregistreerd.

Cursus en Professionele Ontwikkeling practica:

 • De aanwezigheidsregistratie is onderdeel van Professionele Ontwikkeling en bespreek je aan het eind van het semester met je portfoliobegeleider.(dat is je tutor van dat semester).
 • Ruilen van deelname moment met een andere student is mogelijk, de procedure is hieronder beschreven (zie ruilen).
 • Het is niet mogelijk om gemiste practica op een later moment in te halen.
 • De kennis en inzicht die zijn opgedaan in de practica worden getoetst in de cursusafhankelijke toets (CAT).
 • De praktische vaardigheden die zijn opgedaan in de practica worden getoetst in het Stationstoets (STAT).

 

Aan de eigen studiegroep practica:

 • In het kader van vertrouwelijkheid en continuïteit volg je deze PO en ME practica uitsluitend in je eigen studiegroep, bijvoorbeeld Lichamelijk Onderzoek, reflectie of MCV-communicatiepractica.
 • Ruilen van deelnamemoment met een andere student is derhalve niet mogelijk.
 • Het is wel mogelijk om gemiste practica op een later moment in te halen (zie inschrijven).
 • Schriftelijke feedback van je vaste practicumdocent vormt onderdeel van je portfolio.
Stage practica:
 • De practica zijn een onderdeel van de stage.
 • Wanneer je niet aan de stage practicumverplichting voldoet, kan de deelname aan de stage worden ontzegd door de examinator en ontvang je geen studiepunten.
 • De aanwezigheidsregistratie is onderdeel van de stage. De volle stempelkaart lever je in bij het Onderwijs Service Centrum.
 • In het kader van vertrouwelijkheid en continuïteit volg je deze practica in je eigen studiegroep. Ruilen van deelname moment met een andere student is daarom niet mogelijk.
 • Het is mogelijk om gemiste practica op een later moment in te halen (zie inschrijven).
Meer informatie: