Practicumregeling voor studenten Curriculum Bachelor 2015

De practica vormen een belangrijk en integraal onderdeel van VUmc-compas 2015. Omdat het studiegroep principe leidend is voor ons onderwijsconcept, volg je de practica zo veel mogelijk in je studiegroep.  In het kader van de academische beroepsgebonden competenties word je geacht alle practicumbijeenkomsten bij te wonen en actief deel te nemen. Ten bewijze van het voldoen aan de eisen van de beroepsvoorbereiding, word je aanwezigheid bij alle practica (Cursus-, Professionele Ontwikkeling- en Stage practica) geregistreerd en neem je deze aanwezigheidsregistratie op in je portfolio, als onderdeel van Professionele Ontwikkeling.

Cursus en Professionele Ontwikkeling practica:

 • De kennis en inzicht die zijn opgedaan in de practica worden getoetst in de cursusafhankelijke toets (CAT).
 • De praktische vaardigheden die zijn opgedaan in de practica worden getoetst in het Stationstentamen (STAT).
 • De aanwezigheid wordt middels stempels op een stempelkaart geregistreerd. De stempelkaart vormt onderdeel van jouw portfolio.
 • De stempelkaart bespreek je aan het eind van het semester, als onderdeel van je portfolio, met je portfoliobegeleider (dit is je tutor van dat semester)
 • Inhaalmomenten worden niet aangeboden.
 • Ruilen van deelname moment met een andere student is mogelijk, de procedure is hieronder beschreven (zie ruilen).

 • Voor een aantal van deze practica geldt een aparte regeling: eigen studiegroep practica (Professionele Ontwikkeling)
 • Het betreft bijvoorbeeld Lichamelijk Onderzoek, Reflectie of Medische Communicatie.
 • Deze practica vormen een essentieel onderdeel van de beroepsvoorbereiding.
 • In het kader van vertrouwelijkheid en continuïteit moeten zij verplicht in de eigen studiegroep worden gevolgd. Ruilen van deelname moment is niet mogelijk.
 • Schriftelijke feedback van je vaste practicum docent vormt onderdeel van je portfolio.
 • Inhaalmomenten zijn beschikbaar (zie inschrijven).
Stage practica:
 • De practica zijn een onderdeel van de stage.
 • Wanneer je niet aan de stage practicumverplichting voldoet, kan de deelname aan de stage worden ontzegd door de examinator en ontvang je geen studiepunten.
 • De aanwezigheid wordt middels stempels op een stempelkaart geregistreerd. De volle stempelkaart lever je in bij het Onderwijs Service Centrum.
 • De practica volg je in je studiegroep, ruilen is niet mogelijk.
 • Inhaalmomenten zijn beschikbaar (zie inschrijven).
Meer informatie: