Ad 5: Aanvraag onderwijs/stage aan een andere faculteit/universiteit

Het volgen van vakken buiten de opleiding Geneeskunde (dus extra bovenop de 180 studiepunten van de bachelor geneeskunde opleiding) is mogelijk. Deze vakken volg je als student op eigen initiatief en in eigen tijd. Het gaat hierbij nadrukkelijk om het volgen van extra vakken buiten de geneeskundestudie om, de vakken maken geen onderdeel uit van het curriculum en worden daarom extra curriculaire vakken genoemd. Dit kan één vak zijn of een samenhangende eenheid van verschillende vakken (minor). 

Als het gaat om vakken die door een andere faculteit aan de VU worden aangeboden, is voorafgaande toestemming van de deelexamencommissie Geneeskunde niet nodig. Je kunt je binnen de inschrijfperiodes die door de VU zijn vastgesteld, via Vunet intekenen voor het door jou gewenste vak/minor. 

De extra curriculaire vakken die je met een voldoende resultaat afrondt, komen automatisch op het diplomasupplement Geneeskunde. Je afstudeerdatum wordt vervolgens door de deelexamencommissie Geneeskunde vastgesteld en bepaald op basis van de datum van het laatst behaalde (extra curriculaire) vak.  Het inschrijven voor extra curriculaire vakken zonder  dat je een voldoende resultaat behaalt voor één van deze vakken, betekent dat je mogelijk instellingscollegegeld verschuldigd bent. Je bent in ieder geval instellingscollegegeld verschuldigd als je laatste onderdeel van de bacheloropleiding geneeskunde is behaald vóór 1 september van het studiejaar waarin je de extra curriculaire vakken volgt en zonder dat je voor één van deze vakken een voldoende resultaat behaalt. 

Extra curriculaire vakken die je volgt aan een andere onderwijsinstelling dan de VU worden nooit vermeld op het diplomasupplement Geneeskunde. Zij spelen geen rol bij het bepalen van de afstudeerdatum door de deelexamencommissie Geneeskunde. Dit betekent dus dat het laatste vak dat je binnen de opleiding Geneeskunde hebt behaald, de datum is waarop je afstudeert. Als je in deze situatie na 1 september toch extra vakken volgt aan een andere instelling dan de VU, loop je het risico achteraf te worden aangeslagen voor instellingsgeld.. 

Je kunt deelnemen aan een Witte Jassen Ceremonie als de extra curriculaire vakken zijn afgelegd en op basis daarvan de uiteindelijke afstudeerdatum is bepaald.

Mocht je naar aanleiding van dit onderwerp nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Florien de Ruiter, hoofd Onderwijs en Studentzaken opleiding Geneeskunde. Haar e-mailadres is f.deruiter@vumc.nl