Examencommissie

De examencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en vaststelling van tentamens en examens, het goedkeuren van afwijkende tentamenregelingen, het verlenen van vrijstellingen en het goedkeuren van keuzevakken buiten de medische faculteit. Elke opleiding heeft een examencommissie. Hier vind je per opleiding informatie over de examencommissie en de mogelijkheid om een verzoek in te dienen: