Veelgestelde vragen aan de balie van het Onderwijs Service Centrum (OSC)

Waar vind ik algemene studiegerelateerde informatie?
VUnet: dit is je persoonlijke werkomgeving: resultaten, mededelingen, vu-mail en andere links.
Facultaire website
: informatie zoals regels, procedures, opbouw van de opleiding (studiegids), studiebegeleiding, masterintake, topprestatieregeling en dergelijke.
Canvas: flexibele, onderwijsinhoudelijke en toetsinformatie.
Rooster.vu.nl: het rooster van de bachelor- en masteropleiding geneeskunde

Wanneer zijn de onderwijsroosters bekend?
Het rooster van het 1e semester is beschikbaar op 1 juli. Het rooster van het 2e semester is beschikbaar op 1 december. Meer informatie over het rooster.

Hoe vraag ik mijn bachelordiploma aan?
Je kunt je aanvraag om af te studeren bij het Onderwijs Service Centrum (OSC)  indienen op het moment dat je alle onderdelen van de bachelor hebt behaald en 180 studiepunten hebt. Zijn nog niet alle resultaten in VUnet zichtbaar maar heb je wel recht op de studiepunten stuur dan een mail naar toetsbeheer@vumc.nl.
Alle informatie over de bachelor diploma aanvraag.

Hoe dien ik iets in bij de Examencommissie?
De examencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en vaststelling van tentamens en examens, het goedkeuren van afwijkende tentamenregelingen, het verlenen van vrijstellingen en het goedkeuren van keuzevakken buiten de medische faculteit. Elke opleiding heeft een examencommissie. Hier vind je per opleiding informatie over de examencommissie en de mogelijkheid om een verzoek in te dienen: 

Examencommissie voor studenten opleiding geneeskunde
Examencommissie voor studenten masteropleiding Cardiovascular Research en Oncology
Examencommissie voor studenten masteropleiding Epidemiologie

Wie zet de stempels op mijn practicumkaart?
Stempels worden door de docent van het practicum gegeven. Ben je de stempelkaart vergeten dan ontvang je van de practicumleider een stempel op een officieel vervangend practicumbriefje. Hiermee is het mogelijk om binnen 5 werkdagen na afloop van een practicum, een stempel bij het Onderwijs Service Centrum op te halen. Meer informatie over de practicumregeling.

Hoe meld ik me aan en hoe meld ik me af voor een hertentamen?
Je kunt je voor een hertentamen aan- of afmelden in CANVAS, in iedere cursus staat een link.  Aanmelden kan tot twee weken vóór de dag waarop het tentamen plaatsvindt. Schijf je dus tijdig in.
Je kunt je voor een regulier tentamen afmelden met een e-mail naar studentenbalie@vumc.nl.
Zie de Regelingen aan- en/of afmelden voor (her)tentamens. Inschrijven via VUnet geldt niet voor geneeskunde studenten.

Wanneer is een toetsresultaat zichtbaar in VUnet?
Voor verwerken van toetsresultaten staat 10 werkdagen, voor toetsen met open vragen staat 15 werkdagen en voor de voortgangstoets (VGT) staat 25 werkdagen. Is jouw toetsresultaat niet zichtbaar in VUnet? Stuur dan een e-mail naar toetsbeheer@vumc.nl met het verzoek dit na te kijken.

In de periode dat er een VGT plaatsvindt ben ik in het buitenland, wat moet ik doen?
Loop je stage in het buitenland en kun je hierdoor niet deelnemen aan een VGT? Vraag dan tijdig ontheffing aan. Als het onderwijs in het buitenland goedgekeurd is en de documenten bij het Onderwijs Service Centrum (studentenbalie) zijn verwerkt dan kun je minimaal 10 werkdagen voor de betreffende VGT een e-mail sturen naar studentenbalie@vumc.nl om een ontheffing aan te vragen. Op Canvas vind je meer informatie over de VGT.