Jaar Vertegenwoordigings Bestuur (JVB)

Het Jaar Vertegenwoordigings Bestuur (JVB) is de studentenorganisatieempty van VUmc die zich richt op het evalueren van het onderwijs. Elk bachelorjaar wordt vertegenwoordigd in het bestuur door twee studenten. Het JVB gaat over het inhoudelijke gedeelte van het geneeskunde onderwijs in de bachelor.

Het JVB werft, begeleidt en coördineert uit elk bachelorjaar per cursus twee cursusvertegenwoordigers. De cursusvertegenwoordigers komen op voor de belangen van studenten bij problemen die zich voordoen in het dagelijks onderwijs.

Cursusvertegenwoordigers hebben de volgende taken:

 • Evalueren van tentamens met de cursuscoördinator,
 • Evalueren van het onderwijs van de cursussen,
 • Aanspreekpunt voor zowel studenten als docenten,
 • Oplossen van 'ad hoc' problemen,
 • Verzorgen van presentjes voor college patiënten,
 • Opnemen van de colleges.

Bestuursinrichting
Het JVB bestaat uit zeven leden, twee uit elk bachelorjaar en een voorzitter uit een van de bachelorjaren. Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor de problemen en de cursusvertegenwoordigers in zijn/haar eigen bachelorjaar. Binnen het JVB wordt een portefeuillesysteem gehanteerd, er zijn vijf verschillende functies.

Het JVB kent de volgende vijf portefeuilles:

 • Voorzitter
 • Vice-voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Promotie/ICT (2x)

De taak van het bestuur is:

 • Fungeren als klokkenluider onder de bachelorstudenten,
 • Bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs,
 • Verzamelen en afhandelen van klachten van bachelorstudenten,
 • Begeleiden van de cursusvertegenwoordigers.

Per studiejaar nemen twee leden deel aan het Jaar Vertegenwoordigings Bestuur die samen de cursusvertegenwoordiging coördineren. Het bestuur onderhoudt tevens contact met de onderwijsdirectie, het onderwijsmanagement, de onderwijscoördinatie en examen- en toetsingscommissie. 

Contact
JVB Geneeskunde VUmc

Van der Boechorststraat 7
BK-42 
1081 BT  AMSTERDAM

E: jvb@vumc.nl