Studentassessor

De studentassessor is een adviseur van de programmadirecteur van VUmc School of Medical Sciences en neemt tevens deel aan het Facultair studentenoverleg (FSO). De rol van de studentassessor is advisering en informatieverstrekking aan de Bachelorraad, Masterraad en de programmadirecteur. Hierbij wordt de mening van alle studenten vertegenwoordigd binnen het Instituut voor Onderwijs en Opleiden (IOO). De studentassessor is op de hoogte van ontwikkelingen binnen het curriculum, heeft goede contacten met raden en organisaties en bovenal met de studenten. De studentassessor wordt na een sollicitatieprocedure aangesteld voor de periode van een jaar en drie maanden.

Contact
Tamana Alozai
Van der Boechorststraat 7 D-238
1081 BT Amsterdam
E: t.alozai@vumc.nl